Ex Milan, Nesta allenerà in Serie A, è ufficiale. La squadra