Milan-Salisburgo, le probabili formazioni - Daily Milan