Milan: Reina si fa largo, il retroscena - Daily Milan