Panchina Milan, Fabio Ravezzani: indizio di Ibra? Poco spiritoso